บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท Bruker ที่ประเทศ ไต้หวัน และได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยมจำนวน รางวัล 2 จากทางบริษัท Bruker
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาทางบริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท Bruker ที่ประเทศ ไต้หวัน และทางบริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยมจำนวน รางวัล 2 จากทางบริษัท Bruker คือ "The most Selling GC SQ" และ "The most selling TQ" ในการประชุมครั้งนี้