โครงการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 วันที่ 27 กรกฎาคม
     บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (World Tech Enterprise Ltd.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย ด้วยนวัตกรรมเกษตร 4.0” ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563